free amp templates

 Сфера застосування

Технічні умови (ТУ) поширюються на кварцит кусковий, що видобувається на Баницькому родовищі Глухівського району Сумської області, який використовується в процесах рудотермічної плавки і кварцит  дрібнофракційний, який утворюється в процесі дроблення кварциту грудкового.

Основними споживачами кварциту грудкового є металургійні підприємства. Кварцит грудковий використовується в процесах руднотермічної плавки для виробництва кристалічного кремнію, феросплавів та високоякісного феросиліцію.

Кварцит  дрібнофракційний використовується для виробництва вогнетривів, динасових виробів, алюмосилікатних виробів, неформованих матеріалів, для приготування кварцитових і кварцитоглинястих сумішей, для виробництва карбіда кремнію, а також в якості допоміжного матеріалу при веденні дорожніх і будівельних робіт.

Приклад запису продукції при замовленні та в іншій документації:

Кварцит дрібнофракційний (0-5) ТУ У 07-14015554-001: 2013,

де (0-5) - фракція кварциту дрібнофракційного в мм.

Вимоги до кварциту грудкового, спрямовані на забезпечення безпеки для життя і здоров'я населення, майна та охорони навколишнього природного середовища. (Радіційний сертифікат, паспорт радіаційної якості)

Дані технічні умови придатні для цілей сертифікації в Системі УкрСЕПРО (і в інших системах сертифікації) і для поставки кварциту грудкового на експорт.

Якість

Продаж неліквідних товарів

Завантажити список товарів можна за посиланням, а також нижче